VERLIEFD OP DE HAÏTIANENjan hoet 2

 

Jan Hoet
54 jaar Missionaris in Haïti


Op 11 oktober 2021 zal het precies 54 jaar geleden zijn dat ik de eerste keer voet aan wal zette in Haïti. Ik was toen 24 jaar oud en droomde van een zinvol missionarisleven ten dienste van het Haïtiaanse volk.

Mijn jeugdig enthousiasme kreeg al vlug een zware klap te verduren. 

Lees meer...

De diversiteit in de stad


Enkele gedachten van Ghislain Toussé CICM

Ghislain, priester en missionaris van Scheut, komt uit Kameroen (Afrika) en leeft sinds augustus 2015 in België. Hij was verantwoordelijk voor een groep jongeren uit Antwerpen die aan de Wereldjongerendagen in Panama (januari 2019) heeft deelgenomen. Vanuit deze ervaring gaf hij op 19 juni een lezing in Gent over de diversiteit in de stad.


Het Panamaproject als voorbeeld van aanpak van diversiteit20190122 170701 Panama 3


Het Panamaproject was een initiatief van het Vicariaat Antwerpen voor jongeren die in of rond Antwerpen wonen of studeren. Wij wilden 50 jongeren van verschillende afkomst samenbrengen om aan deze bijzondere gebeurtenis deel te nemen. Uiteindelijk hebben wij 39 jongeren ‘opgevist’.

Het hele traject duurde twee jaar: een jaar voor en een jaar na de Wereldjongerendagen. Daar hebben wij onze jongeren voorbereid op dit event met verschillende thema’s en activiteiten zoals de figuur van de bisschop in de Kerk, roeping, interreligieuze dialoog, inzet voor vrede en gerechtigheid, lectio divina, aanbidding (adoratie).

Het doel van dit project was het geloof van jongeren te verdiepen zodat zij missionarissen in hun verschillende omgevingen mogen worden. Het ligt toch wel voor de hand dat onze geseculariseerde maatschappij gelovige jongeren tot zwijgen brengt en hun schaamte doet voelen tegenover hun geloof. Zij durven hun geloof niet uiten of erover spreken.

In deze zin kunnen wij ons afvragen: is dit project gelukt? Hebben wij ons doel bereikt? Was dit project succesvol? In het rijk van het geloof is het steeds delicaat om over een eventueel succes te praten. Persoonlijk heb ik liever het woord vruchtbaar in plaats van « succes » en spreek ik graag over « uitdagingen » eerder dan « mislukkingen ».

Lees meer...

CANALeven - van water veranderd in wijn.

  


"De wind waait waar hij wil" (Joh. 3). Zo ben ik bij de jongens gaan wonen die problemen hadden met drugs: de “Familia de Caná”. Kana was de plaats waar Jezus van water maakte (Joh. 2)DSC 0002 Marc Ockerman 4

Deze gemeenschap van drugsverslaafden begon 20 jaar geleden. “Padre Osvaldo”, picpus een Braziliaan van de centrale staat “Minas Gerais” leefde met deze jonge mensen mee. Hij is nu 87 jaar oud, maar nog altijd actief.
Eén van deze jongens is mij komen opzoeken in de parochie. Hij verbleef 9 maanden in deze therapeutische gemeenschap. Ik was geboeid door zijn verhaal. Zijn leven was van water veranderd in wijn. Nu ben ik al meer dan 10 jaar in deze familie.
Ik was ervan overtuigd dat onze missie vertrekt vanuit het leven zelf. De missionaris die midden in het leven staat van de mensen die hulp nodig hebben. In de goede dingen die we kunnen zien en voelen, maar ook in het negatieve.
De missie vertrekt vanuit een goede en bevrijdende boodschap. “Een mens leeft niet van brood alleen.” (Mt 4,4) Er zijn nog andere waarde nodig om te leven, echte waarden die ons bemoedigen en betekenis geven aan het leven en aan de missie.

Bijna tien jaar ben ik nu bij jongeren die verslaafd zijn en die de moed willen opbrengen om gelukkig te zijn. Drugs en andere leugens kunnen de leegte niet vullen die zij ervaren. Andere geneesmiddelen zijn er niet, tenzij de ontdekking dat de mens niet leeft van brood alleen, en dat hij moet op zoek gaan naar andere levensbelangrijke waarden.
In de gemeenschap wordt er veel gebeden. De Geest helpt hen door de donkerte. Ze moeten het licht zelf aansteken in hun leven. Als missionaris moet ik de moed en het geduld opbrengen om te wachten op hun innerlijke groei, moet ik hen de ruimte geven om terug iemand te kunnen zijn voor anderen…

De “familia de Caná” heeft momenteel een 50-tal jongeren, adolescenten en ook een vrouwelijke afdeling midden in de grootstad Belo Horizonte, de hoofdstad van de Braziliaanse staat “Minas Gerais”. De mannelijke afdeling ligt aan de rand van die stad, midden in de natuur (een grote boerderij met voetbalplein en zwemdok).

In Brazilië is er een spreekwoord dat zegt: “de água para vinho” dat iets kan veranderen van water in wijn. Dat is de zinspeling op het eerste wonder van Jezus in Kana van Galilea. Het wonder van Kana herhaalt zich in het leven van deze jonge mensen, na negen maanden verblijf in de gemeenschap: werk, discipline en spiritualiteit. Ze krijgen opnieuw vertrouwen in zichzelf en in hun lotgenoten. Het worden nieuwe mensen die leven van andere bronnen.

Ik wil er als missionaris, midden in het leven, zijn voor hen, bidden met hen en spreken over de bevrijdende woorden van het evangelie. Soms zijn er teleurstellingen en mislukkingen, maar dikwijls ook momenten van grote voldoening. God zelf blijft zijn werk doen, als wij ons ter beschikking stellen. Dat is missie: leven met mensen die hulp nodig hebben, nood aan verlossing en woorden die komen uit de mond van God.

DSC 0018 mark ockerman 1

 

Wilt u meer weten over de Familia de Caná, klik dan hier:

www.familiadecana.com.br

Familia de Caná is een van de projekten van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking-Brussel
IBAN: BE82 0000 9019 7468
projektnummer:09 055 006 

 MARK OCKERMAN CICM

 

 

Kerstviering in de gevangenis


Pater Jan Raquet bezoekt regelmatig gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Hij vertelt over de Kerstviering.


Kerstmis. Het keert ieder jaar terug… ook in de gevangenis van Brussel Sint-Gillis. Ieder jaar hoor ik van de bewakers dezelfde opmerking: de mensen worden stiller, sommigen moeilijker om mee om te gaan want heimwee naar hun familie in kerststemming drukt op hen.

In die sfeer proberen wij hen nabij te zijn: tonen dat iemand aan hen denkt, dat ze gewaard worden.
Jaren terug organiseerden wij, de katholieke aalmoezeniers, een bedeling van kerstpakketjes en vorig jaar konden wij het samen doen met bezoekers van verschillende christelijke kerken. Dit jaar zijn ook mensen die het islamitisch geloof belijden bijgesprongen. Vandaar dat we spreken van een “oecumenische colli”.
Wat zit er in zo een Kerstpakket? Twee stukjes fruit, een wafel, chocolade, toiletgerief en een wenskaart.
We zijn prachtig geëvolueerd in het samendoen onder de zingevingsgroepen.
Maar voor 900 mensen zakjes samenstellen is veel werk. De directie stak een grote hand toe: acht gedetineerden werkten er enkele dagen aan voor de ronddeling. Per vleugel heeft de bewaking de verdeling op zich genomen. Dat schept een aangename sfeer in de gevangenis.

Wij katholieken vierden de Kersteucharistie een week vóór het feest. Onze kardinaal, Jozef De Kesel ging voor in de twee vieringen, elk met 60 personen. Een kerkkoor uit Woluwe (20 dames) kwam zingen en werd begeleid door een fluitspeler. Wanneer je dagelijks opgesloten zit in een klein celletje zonder vrijheid te genieten en dan eens met lotgenoten in een feestsfeer mag samenkomen, dan vergeet je voor een paar uren al je zorgen en keer je ontspannen terug naar de dagelijkse sleur van de detentie.
Dit jaar ging, bij het begin van de eucharistieviering, plots de deur open en kregen wij bezoek van minister Koen Geens. Hij kwam met ons meevieren en zonder enig uitleg wie hij was ging hij tussen de mensen zitten. Pas bij zijn vertrek werd hij voorgesteld. Dit was om veiligheidsredenen.

Twee mensen die hen willen ondersteunen: onze kardinaal en de minister van justitie samen met de protestantse, orthodoxe en katholieke kerken en vertegenwoordigers van de Islam. Fijn!
Dan hoor je wel zeggen: ”Toch nog iemand die aan ons denkt… Dank U!”

Kerstmis is een oproep tot menswording. In Sint-Gillis, trachten wij dit op onze manier en in deze omstandigheden waar te maken.

JAN RAQUET

 

 

 

Kerstverhaal uit Zambia

 

Het is de tijd die je verloren hebt voor je roos die je roos zo belangrijk maakt


Enkele dagen voor het begin van de Advent kwam bij ons een klein zwart prinsje aan, broos en lichtend zoals de sterren die schitteren aan het firmament. Hij scheen uit een andere planeet gevallen te zijn. Geleidelijk aan is hij de belangrijkste persoon geworden van onze grote familie. Hij heet Laston, is zeven maanden oud en de planeet van waar hij komt draagt een vreselijke naam: ‘dood en ellende’. Wanneer je de geschiedenis van deze baby zult kennen, zal je beter het waarom begrijpen van de naam van die vervloekte planeet.

Iets meer dan drie jaar geleden verloor de grootmoeder van onze baby haar schoondochter: zij blies haar laatste adem uit enkele dagen na haar bevalling van een kleine jongen. De katholieke gemeenschap van Munema, het dorp waar de overledene en haar familie woonden, vroeg me om een plaats te zoeken voor de pasgeborene. De Zusters van Moeder Teresa van Calcutta gaven een positief antwoord op mijn vraag en bereidden zich voor om de baby op te nemen. Maar toen ik reeds op weg was naar Munema vernam ik dat de grootmoeder van de baby besloten had het kind bij zich te houden en ervoor te zorgen. Enkele maanden later kreeg ik bericht dat jammer genoeg de baby zijn moeder gevolgd was naar het hiernamaals. Op 24 april van dat jaar bracht de dochter van dezelfde grootmoeder een tweeling ter wereld: onze Laston en een meisje. Tien dagen later stierf de moeder en de grootmoeder nam de zorg voor de tweeling op zich. Na enkele dagen stierf het meisje. Zo goed en zo kwaad als het kon probeerde de grootmoeder om de kleine overlevende in stand te houden, maar door gebrek aan middelen scheen de baby dezelfde weg te zullen opgaan als zijn nichtje, zijn moeder en zijn tweelingzusje. Bij het zien van dit droevig schouwspel van ellende en dood vroeg de katholieke gemeenschap van Munema mij om de baby bij ons op te nemen. Aanvankelijk verzette de grootmoeder zich heftig tegen dit voorstel. Toen nam Mevrouw Mwanza, leader van de gemeenschap, contact met de vader van de baby. Na de dood van zijn echtgenote was de man teruggekeerd naar zijn geboortestreek, niet ver van Livingston, op meer dan 600 km van Munema. Veel praten was niet nodig om hem te overtuigen. Hij wist zeer goed dat zijn schoonmoeder, spijts al haar goede wil, niet in staat was om voor Laston te zorgen. Hij stemde er dus mee in dat zijn zoontje bij ons kwam wonen. Zonder veel enthousiasme moest de grootmoeder toegeven en aanvaardde zij haar kleinkind te zien vertrekken. Daar ons huis zeer dicht bij Munema ligt (op ongeveer een uur lopen), beloofde zij haar kleinzoon zo vaak mogelijk te komen bezoeken.

Lees meer...

ZUSTERS EN BROEDERS 

STEM VAN HET RELIGIEUZE LEVEN IN VLAANDEREN

 

Onlangs, op 11 oktober 2017, heeft Kerknet het bovenvermeld project gelanceerd.

“ Het was nu of nooit om het religieuze leven in Vlaanderen een stem te geven, ook voor nieuwe generaties.”

Aan deze veelstemmige digitale storytelling hebben 39 zusters en broeders hun medewerking verleend. Ze geven stem aan het religieuze leven in Vlaanderen.
39 boeiende verhalen over ingrijpende gebeurtenissen, betekenisvolle ontmoetingen en ontroerende ervaringen.
39 verhalen recht uit het hart, die tot je hart spreken.

Twee Scheutisten hebben aan dit project deelgenomen.

JAN REYNEBAU, de huidige provinciaal overste van de Belgisch-Nederlandse Scheut-provincie, leefde als missionaris vele jaren in Congo en Kameroen. Als jonge Scheutist wilde hij als broeder eenvoudig samenleven, dienstbaar zijn en delen met mensen waar hij woonde en werkte. Het priesterschap zag hij niet voor zich bestemd. Tot op de dag dat Mamu Barbe, Mamu Ndaya hem opzocht.

Beluister zijn verhaal. Klik op de volgende link:

https://www.kerknet.be/verhalen/tegen-mamu-barbe-zeg-je-niet-nee-jan-reynebeau 

 

Wie van ons heeft ze nog nooit meegemaakt?! Crisismomenten waar twijfels je overmannen en vragen rond de zin van je leven uit het diepste van je hart oprijzen en waar je je moe en uitgeput voelt. Ook voor religieuzen is deze ervaring niet vreemd.
Na 15 jaar intensief missionair leven is het JOZEF LAPAUW op 44-jarige leeftijd overkomen. Hij leefde toen in Santa Fé (Nieuw Mexico). Op retraite om te herbronnen maakte hij, in de woestijn van zijn leven, een diepe Godservaring mee, die hij tot heden in zijn hart bewaart.

Beluister zijn verhaal. Klik op de volgende link:

https://www.kerknet.be/verhalen/zonsopgang-new-mexico-jozef-lapauw

 

 

 

 

 

Dany2passeportSTUDIE SCHONE KUNSTEN

 

in dienst van de inheemse bevolking en van de Kameroense Kerk

 

Ter gelegenheid van zijn gouden priersterjubilieum, schetst Pater Dany Desmet voor ons zijn weg als Scheutist.

Voor het eerst zet ik mijn levenservaringen als missionaris op een rijtje.

In september 1968 werd ik van de ene dag op de andere in de brousse van Kameroen gedropt: geen water, geen elektriciteit, geen radio, geen TV, zonder de inlandse taal te kennen: een cultuurschok…. maar die me gunstig mijn verdere levenswijze zal beïnvloeden. Ik begon dus als “para mongo” (de pater die nog een kind is), wat betekent “te jong”, ik was 25.

Na 3 jaar vroeg men me “schone kunsten” te studeren in Brussel. Ik had vroeger al enkele muren vuil gemaakt in het klooster met mijn tekeningen. Doel: het opstarten van een mediacentrum waar didactisch materiaal kon worden gemaakt voor de ontwikkeling van de dorpen, vooral voor gezondheidszorg, maar ook het starten van een bank aangepast aan de brousse, “les caisses populaires d’épargne et de crédit”. Zonder elektriciteit konden we enkel reeksen van affiches (boîtes à images) gebruiken om toestanden aan te praten in de dorpen en ze te verbeteren door de inspanning van de mensen zelf.

Na een jaar terug in Kameroen leidde ik Kameroense tekenaars op en maakte ter plaatse het materiaal om grote affiches te drukken in linogravure en zeefdruk. Zeer vlug werd dit didactisch materiaal door internationale instanties geapprecieerd en de bisschop vroeg me te verhuizen naar de hoofdstad Yaoundé in de gebouwen van de bisschoppenconferentie. Het werd een successtory en langsheen Unicef, USAID en ambassades werden ze verspreid over verschillende Afrikaanse landen. Ik was ook consultant voor Unicef en gaf sessies over Afrika heen.kapel van Ngoya

Lees meer...

De taal van de liefde leren spreken 

getuigenissen Mwako Emery JPG1

Gedurende mijn kindertijd in Kongo ontmoette ik Scheutisten, die in onze parochie werkten en onze moedertaal uitstekend spraken. Heden ten dage dankzij de vooruitgang van nieuwe technologieën, hebben mensen het veel makkelijker om een nieuwe taal te leren. Overal zijn er taalscholen. We dragen allerlei woordenboeken mee op zak. We vinden ze in onze mobiele telefoons of PC, in onze burelen. Decennia geleden was dit niet het geval. Vaak vraag ik me af hoe de missionarissen in het verleden een nieuwe taal leerden. En wat was hun ervaring in het begin van hun missie? Was het de ervaring van Babel of die van Pinksteren? Vandaar dat ik de hoop koester dat allen ooit eens één en dezelfde taal zullen spreken, die van allen begrepen zal worden.

Ik wil jullie laten delen in mijn ervaringen gedurende het leren van de Cebuano-taal en de Binisaya-cultuur in het Maryknoll-Instituut voor taal en cultuur (MILC) in Talomo, Davao City.

Lees meer...