Het begint met een zwaar ongeval

Twee weken na mijn aankomst werd ik betrokken bij een zwaar verkeersongeval waardoor ik twee maanden nodig had om van de opgelopen verwondingen te herstellen. Deze ervaring was als een aanstoker om van dan af veel te kunnen relativeren en mijn aanpassingsvermogen te vergroten, wat in een missionarisleven wel heel belangrijk kan zijn.Als ik nu terugkijk op die 54 jaar kan ik alleen maar dank zeggen voor al die jaren in een land en een volk waarvan ik ondanks de vele problemen heb leren houden. Ik heb genoeg meegemaakt om ontmoedigd te kunnen raken : Een zwaar auto-ongeluk, serieuze gezondheidsproblemen tot twee maal toe, twintig jaar Duvalier-dictatuur, twee aardbevingen, een staatsgreep, politieke onstabiliteit, wervelstormen en overstromingen.Wat vooral pijn doet is telkens weer het lijden van het Haïtiaanse volk te moeten aanzien, een volk dat van de ene ramp naar de andere sukkelt, maar toch steeds weer de moed vind om recht te krabbelen.

jan hoet 1Een gelukkige missionaris

Desondanks mag ik wel zeggen dat ik een gelukkige missionaris ben, vrijgevochten, zoals een bezoeker ooit over mij schreef, gelukkig omdat ik me steeds aanvaard heb gevoeld door de mensen waarmee ik te doen had. Ik mocht erbij zijn. En dat hebben ze me op vele manieren steeds weer laten verstaan. Gelukkig om me door mijn congregatie gesteund te voelen bij mijn werking.

Mijn werk tijdens die 54 jaar

 • van 1967 tot 1995 pastoraal werk op drie verschillende parochies 
 • vanaf 1996 tot 2009 directeur van het project “Bon Nouvèl”. Bon Nouvèl is het enige tijdschrift in de Creoolse taal, te vergelijken met het parochieblad hier, opgezet in 1967 door wijlen pater Joris Ceuppens, Scheutist, ter promotie van de Creoolse taal.
 • Daarna tot nu toe: jeugdwerking.

Sportactiviteiten voor Jongeren

Als verwoede sportman, leerde ik vrij vlug dat sportactiviteiten een middel kunnen zijn om jonge mensen bij elkaar te brengen.
Deze activiteiten zijn een middel om vriend te worden van de jongeren waarmee ik te doen heb en aldus de soms harde situatie waarin ze moeten overleven te leren kennen en van daaruit begeleiding te kunnen aanbieden in sleutelaspecten van hun leven: onderwijs en gezondheid. 

Stichting Mamosa-Cunina

Na de verschrikkelijke aardbeving van januari 2010 (meer dan 200.000 doden),waarbij het grote huis waarin ik toen met 24 jongeren woonde, totaal werd vernield, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers, richtte ik de stichting Mamosa-Cunina op die zich inzet op drie terreinen: Eerst en vooral door middel van het onthaalhuis voor studenten “Mamosa” waarin ondertussen meer dan 70 jonge mensen, meestal meisjes werden opgevangen om hen de kans te geven te studeren en een diploma te behalen.

Ik zie nu met voldoening terug op de resultaten. Onder de pensionairs zijn er nu een arts, een landbouwingenieur, twee burgerlijke ingenieurs, een tiental verpleegsters, boekhoudsters, secretaressen, een schoonheidsspecialiste, enz.jan hoet 3

Dankzij de inzet van de Belgische ONG CUNINA, biedt de stichting aan bijna 500 kinderen een peterschap aan, zodat ze naar school kunnen en lopen er enkele onderwijs ondersteunende projecten in twee parochies in het binnenland, waarbij 5 scholen zijn betrokken.

Sportbond BanzaÏ

jan hoet en teamTenslotte is er de sportbond “Banzaï”, gesticht in 1996, die aan een paar honderd jongeren de kans biedt om hun geliefde sport te beoefenen en op die manier kan bijdragen voor hun morele en fysieke gezondheid.

In 2013 begon ik dan nog met de bouw van een sportcentrum om tegemoet te komen aan een schrijnend tekort van sportieve infrastructuur. Spijtig genoeg krijg ik dit project tot nu toe niet afgewerkt door gebrek aan geld.bouw 2

 

 

 

 

Huidige socio-politieke situatie

Mijn werk wordt wel heel sterk gehinderd door de triestige socio-politieke situatie in Haïti. Corrupte politiekers laten niet af om het land lam te leggen in hun vechten naar macht en geld. De onveiligheid scheert hoge toppen, door de acties van tientallen gewapende bendes, die heer en meester zijn in verschillende zones van de stad en ook her en der in het binnenland. Ze maken het leven van burgers onmogelijk.

Er zijn dagelijks vijf tot zes kidnappingen, waarbij burgers worden geschaakt en waarvoor enorme sommen losgeld worden geëist om ze weer vrij te krijgen. Village de Dieu (wat een naam voor een bandietenoord !) stond gekend als één van de plaatsen waar mensen die geschaakt waren werden vastgehouden. Onderlinge vetes om de macht over hun wijk in handen te houden resulteren in een ware burgeroorlog, met ontelbare slachtoffers. Duizenden burgers moesten hun huizen verlaten en zijn op de vlucht, op 22 mei sprak men van 13000 mensen die aldus dakloos werden en van 50 doden. Vele huizen werden door de bandieten zonder pardon in brand gestoken. Deze onrustzaaiers overvallen politieposten, waarbij doden vallen en ze materiaal en wapens buit maken.

Op 7 juli 2021 werd Jovenel Moïse, de president van Haïti, in zijn residentie vermoord door een gewapend commando.

Tot overmaat van ramp, werd het Zuiden van het land op 14 augustus weer door een verwoestende aardbeving getroffen. Tientallen gebouwen werden verwoest. Men spreekt van 3000 doden.

Gelukkig voor Haïti, breekt de Covid-19 gesel niet echt door. Maandenlang leefden we hier zelfs in de waan dat Haïti corona vrij was geworden, maar de laatste weken van mei kwam daar onverwacht verandering in. Er werd een groter wordende opflakkering van covid-infecties gemeld. Maar in de wijk waar ik woon heb ik nog geen enkel geval van Civid-19 gekend. Heel veel mensen die tekenen van besmetting tonen gaan gewoon niet naar een kliniek en behelpen zich thuis met hun eigen middelen. Desondanks bracht dit mee dat ik alle jeugdactiviteiten heb moeten stopzetten tot nu toe, in afwachting dat de overheid terug het licht op groen zet.

Ik hoop op 5 oktober terug naar mijn geliefd Haïti terug te gaan. Ik blijf hopen dat het ooit anders kan worden in Haïti. Ik hoop ook voldoende geldelijke steun te kunnen vinden om mijn project te kunnen afmaken.

Jan Hoet CICM
30 augustus 2021

Giften kunnen gestort worden naar volgende rekeningen:

 • Voor mensen die een fiscaal attest willen (vanaf 40,00 €)
  S.O.S. Scheut Ontwikkelingssamenwerking
  IBAN: BE82 0000 9019 7468 / BIC: BPOTBEB
  met vermelding: project : 02.509.008 / F.J.-P.S. / Hoet Jan / Delmas-Ha.
 • Voor mensen die geen attest nodig hebben:
  VZW Ayiti Cheri
  IBAN BE 40 7330 5407 1163