Ehasp Cordillera

Financieel bijpassen van school- en vormingsuitgaven voor studenten en voor gezondheidzorg van behoeftigen.

Van Ackere E
02 063 001

 

 

C S Leprosarium Taia

Gemeenschapsdienst voor melaatsen tijdens de verzorging van hun ziekte, en blijvende zorg aan zwaar verminkten door dezelfde ziekte.

Foulon P
02 063 002

 

 

E & cp Prj Tabuk

Vernieuwen van schooluitrusting, bijpassen van vormingskosten en opzetten van ontmoetingsruimte voor préventie van conflictsituaties

Seys M
02 063 006

 

 

 

Sec School Diadi

De kosten voor onderwijs drukken voor behoeftige gezinnen door eerste graadsscholen op te richten in hun leefomgeving.en ze in stand te houden.

neef van Caers M
02 063 010

 

 

Hps Bayombong

Door tussenkomst bij de onderwijsinstellingen de vorming verzekeren van lagere en middelbare scholieren, en bij uitzondering van universiteits studenten.

Bouckaert Gerry
02 063 012

 

 

MAPI

Program voor verspreiding van lastdieren om bijstand te verzekeren in de zwaarste landbouwtaken.

Couvreur
02 063 015

 

 

HHIPN Mount Prov

Humanitaire hulp aan de plaatselijke bevolking.

Verlinden
02 063 016

 

 

sun flower children

Zorg en psychologische hulp en begeleiding aan gehandicapte kinderen

Bodson/Da Costa
02 063 017

 

 

C.S.C

Minstbedeelden helpen en toegang verlenen tot vorming in het gebruik van moderne informatica

Zr Suzanne Coene
03 063 001

 

 

WVS SCS Iloilo

Studie- en vormingshulp voor melaatsen en oud-melaatsen om ze terug in te schakelen in hun leefgemeenschappen waar ze gediscrimineerd worden.

Sr Ilucy Andrews
03 063 003

 

 

H D dis Univ Manila

Ontwikkeling van achtergestelden(gehandicapten) in hun leefomgeging.

Mootgat L., Daelman
04 063 001

 

 

POPSAD Bayombong

Thuiszorg voor zieken, ouderen en gehandicapten in Bayombong

Bouckaert Geert
07 063 004

 

 

Kariton

Kariton Project rond "straat families" o.a. junkshop-coop.

Dr Tilman Nicole
08 063 002

 

  

Senden home

Senden Home: opvang straatkinderen en hen een opvoeding/opleiding verschaffen

Antonio Obtinario
09 063 007

 

 

AKKAPKA

Vorming voor rechtvaardigheid en vrede

Raymond Bodson
11 063 001

 

 

Noodhulp Filipijnen

Noodhulp Filipijnen na de ramp

Prov. Econoom
13 063 001
 
 

 

Gerard Helsen Foundation

Scolarship
 
Tom Berghmans
16 063 001