Aenam Gt

Studiebeurzen aan inheemse kinderen

De Schrijver G
02 502 001

 

 

Epa Mixco

Volwassenenvorming: bewustmaking van eigenwaarde en daarvoor ook erkenning te vragen.

Sr Renders M
02 502 002

 

 

JCHC Coban

Jongeren, bewustmaken zich toe te leggen op een integrale vorming en zo eerbied af te dwingen

Sr Bartholome
02 502 003

 

 

AMG Peten

Bijstand in gezondheidszorg Q'egshi indianen.

Sr Geerts
02 502 009

 

 

Pjt de Becados

Meewerken aan de vorming van de jeugd ook op het gebied van mensenrechten daar waar de overheid te kort schiet.

Vanderjeugt A
02 502 010

 

 

Pr WORR Blanco

Vrouwen de gelegenheid geven deel te nemen aan het sociaal, cultureel, economisch en politiek leven samen met de mannelijke bevolking

Sr Claessen M
02 502 011

 

 

Housing & Educ

Opvoeding en huisvesting verzorgen voor vluchtelingenfamilies en landloze indianengemeenschappen.

Huet A
02 502 012

 

 

VOIO-Afopadi

Opzetten van een vormingscentrum om te leren hoe de landbouw te organiseren om uitputting van de schaarse grond zoveel als mogelijk te vermijden

Scherpereel J
05 502 001

 

 

Ajpopoli

Opleiding en studiebeurzen voor kansarmen.

Halans Rita
08 502 001

 

 

Menachor

Ziekenzorg en vorming in volksgezondheid

Zr M-Paule Broekmans
12 502 001

 

 

Studiebeurzen M.O.

Studiebeurzen en plattelandsontwikkeling

Anna Maria De Vocht
12 502 002

 

 

Bouw ecologische stoven

Constructie van ecologische stoven

Anna Maria De Vocht
12 502 003