AEF Acul Samedi

Lager, middelbaar onderwijs voor kinderen; alphabetisatie voor de volwassenen, en bijpassen van de studiekosten voor onbemiddelden

Labatorio Andrew
02 509 001

 

 

AUFN P a P

Hulp verlenen aan mensen in grote nood, maar hen ook bijstaan in het verdedigen van hun meest fundamentele rechten en noden.

Hanssens J
02 509 006

 

 

LIC Pap

Alphabetisatie en informatie in het kreools om zo de waarden van eigen kultuur te leren ontdekken en ontwikkelen.

Hoet Jan
02 509 007

 

 

FJPS Delmas

Jeugdvorming door sponsoring en sport in Delmas Ha

Hoet Jan
02 509 008

 

 

FeP Cerca Carv Collad

Werking van de lagere scholen verzorgen en in stand houden

Joseph Kesner
02 509 013

 

 

FCE PaP

Voortgezette vorming organiseren voor hen die de middelbare school beëindigd hebben om ze te oriënteren naar het hoger onderwijs.

V D Candelaere
02 509 015

 

 

SMN Hinche

Verbeteren van de werking van het hospitaal om alle ziekteverschijnselen beter te kunnen onderzoeken en verzorgen.

Deveugle, Dely Patrick
02 509 016

 

 

OVSCI Acul Samedi

Ondersteuning van socio-culturele initiatieven voor kind en gezin in Acul Samedi Ha

De Beleyr J
02 509 018

 

 

AEP Hinche

Hulp aan het opvoedingsprogramma van Hinche door studietoelagen, tussenkomst in de werkingskosten en voeding van de studenten voor een korte tijd.

Jethro Noël
02 509 019

 

 

F F Hinche

Hulp aan de vrouwelijke jeugd om een volledige vorming te kunnen doormaken; ateliers opzetten waar de verworven kennis hen een inkomen kan geven.

Sr Waerenburgh
02 509 020

 

 

Hed P a Pr

Schoolgeld en medische hulp aan arme studenten.

Sr Suzy
02 509 021

 

 

H H D P a P Noodhulp

Noodhulp voor onvoorziene rampen.

Atkin Tim
02 509 026

 

 

ES & C Mombin Cr

Opvoeding door beoefenen van sport en culturele activiteiten.

Hostens
02 509 028

 

 

F H I Mombin Cr

Vorming van monitoren voor het onderwijs en andere vormingsactiviteiten in landbouw, veeteelt, sport, aanleren van gemeenschapszin .

Hostens
02 509 029

 

 

DHEA PaP Ha

Développement par Education et Alphabetisation PaP Haiti

Deveugle, V.D. Candelaere
05 509 002

 

 

Habitat Mombin Crochu

Hulp bij huizenbouw van armen, schoolgelden voor kinderen.

Anaclet Mukendi
07 509 013

 

 

Mouvement Kiro d'Haïti

Jeugdvorming en sociale promotie

Alexandre Kakolo Beya
12 509 001