Het museum

museum tekst1

 

Geschiedenis

In 1862 stichtte pater Theophiel Verbist de congregatie van de 'Missionarissen van Scheut'. De congregatie werd gesticht voor de evangelisatie van China. Jonge Scheutisten die naar China zouden afreizen werden voorbereid op hun vertrek door de studie van taal en cultuur. Enkele voorwerpen uit China werden opgestuurd als didactisch materiaal. Er is onder meer een collectie Chinese munten die later de aanzet werd tot de uitbouw van een permanente tentoonstelling. Het China Museum van Scheut bevat een verzameling waardevolle voorwerpen die missionarissen uit China hebben meegebracht of opgestuurd. 

   

museum tekst2

Het Museum 

In een eerste afdeling maakt de bezoeker kennis met de Chinese taal en haar schrijfwijze. Deze afdeling bevat tevens een verzameling van Chinese munten. Er zijn exemplaren te zien van wat men "spadegeld" en "mesgeld" noemt en waarvan de oudste stukken dateren van vele eeuwen voor onze tijdrekening.

Een tweede afdeling geeft een beknopt overzicht van het Chinese en Mongoolse volksleven met o.a. sieraden, schoeisel, porselein, schotglazuur, muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen, ...

Het volksgeloof en de verschillende godsdiensten, met aandacht voor het confucianisme, taoïsme, lamaïsme en vooral het boeddhisme, worden behandeld in een derde afdeling. Er is ook tempelgerief te zien.

Over China en het Christendom handelt een vierde afdeling. Er wordt kort verwezen naar de drie historische ontmoetingen van het christendom met China. In 1865 gingen de Scheutisten er aan het werk. Er wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het werk van Scheut in China.

 

 

 

museum tekst3

De Fotogalerij

Sinds de stichting van de Congregatie verlieten meer dan 3.750 confraters hun geboorteland om in een ver land missiewerk te verrichten. Vooral in het begin stierven heel velen na één of twee jaar, in China ten gevolge van tyfus, in Kongo van malaria of slaapziekte. Bij hun vertrek werd een grote foto gemaakt, en die vind je allemaal in de indrukwekkende fotogalerij, aanvankelijk alleen in zwart-wit.

De laatste jaren worden de foto’s genomen in kleur, na het afleggen van de eeuwige geloften. Deze worden afgelegd na een goedgekeurde stage in een van de missielanden.

Iedere foto vermeldt het jaar van de religieuze professie en de eventuele sterfdatum. Je ziet niet alleen gezichten van Scheutisten maar je krijgt ook een beeld hoe de tijden veranderen... in kledij, mentaliteit en huidskleur. Een verrassende reis doorheen ruimte en tijd!

 

museum tekst4

Kapel met de sarcofaag van Theophiel Verbist

 

De kapel is de gebedsplaats van de eigen gemeenschap maar ook de christenen van de omliggende parochies kunnen er terecht. De eucharistieviering is er elke dag om 7u30 en op zondag om 7u30 en 10u00. In de crypte onder de kapel bevindt zich de authentiek Chinese sarcofaag met het stoffelijk overschot van de Stichter. Deze werd in 1931 met de boot uit China overgebracht en in een grote nationale plechtigheid ondergebracht in het Missiehuis.