Broeder Paul WostynWostyn Paul

 

Geboren in Torhout op 4 januari 1945

Religieuze geloften op 8 september 1965

Missionaris in Japan van 1973 tot 1986

en daarna in België

Hij overleed te Brugge op 15 juli 2019

 

Paul werd geboren in Torhout op 4 januari 1945. Hij had drie oudere broers en twee zussen; alleen zijn zussen zijn nog in leven. Na zijn humaniorastudies in Torhout trad hij binnen in het noviciaat van Zuun, en legde hij er zijn eerste geloften af op 8 september 1965. Hij studeerde filosofie in Nijmegen en in Scheut-Brussel. Daarna volgden drie jaar theologie aan het CKS (Centrum voor Kerkelijke Studies) te Leuven. In 1970 vroeg hij exclaustratie aan voor drie jaar, en behaalde hij in Genk een diploma van vertaler / simultaan vertaler met een optie voor Duits.

Eind augustus 1973 reisde Paul af naar Japan. Hij kon er meteen beginnen aan zijn studie van de Japanse taal aan de Saint Joseph Language School, gerund door de Franciscanen in Roppongi, Tokyo. Tijdens zijn studies verbleef Paul op de parochie van Matsubara. Hij was er door de confraters en door de parochianen gekend als een vriendelijke en gedienstige man, die ook vlug contacten wist te leggen met universiteitsstudenten zoals Tokyo er vele telt. Na de gebruikelijke twee jaar taalstudie ging hij enkele maanden terug naar België omwille van de grote verandering die in de familie was ontstaan door het overlijden van zijn vader in 1974.

Van 1976 tot 1980 was hij verantwoordelijk voor een CICM-tehuis voor katholieke studenten in Okayama. Tijdens die periode was hij vier jaar professor van Duits aan Okayama-Seishin, een universiteit voor vrouwen, en volgde hijzelf drie jaar cursus van Japanse geschiedenis als vrije student aan de Universiteit van Okayama. Toen hem aan het einde van zijn mandaat werd gevraagd om les te geven aan de Junshin Middelbare School in Himeji, opgericht en gerund door CICM, gaf Paul er de voorkeur aan in Okayama te blijven en er zijn studies verder te zetten.

Zoals hoger gezegd, Paul was een minzame en gedienstige confrater, maar hij was met een zekere koppigheid ook ten volle een missionaris van zijn tijd. Hij had geen boodschap aan religieuze status of kerkelijke structuren. Hij koos ervoor om apart te leven, helemaal ondergedompeld in het Japanse milieu. In 1982 verliet hij dan ook het studentenhuis om alleen te gaan wonen, en in 1983 behaalde hij zijn diploma in Japanologie en Japanse geschiedenis. Hij kreeg een aanbieding om les te geven aan een middelbare school in Okayama, een taak die hij plichtsgetrouw vervulde tot 1986.

De ziekte van zijn moeder deed hem teruggaan naar België, en in 1990 besloot hij er te blijven. Hij vond werk in Leuven als professor van Japanse conversatie en grammatica aan de Katholieke Universiteit. Zijn moeder overleed in 1995. Paul bleef lesgeven in Leuven tot 2003. Maar hij kon zijn talenkennis niet zomaar ongebruikt laten liggen, en ging werken in een voor hem kenmerkende missionaire opdracht: hij werd begeleider op nachttreinen, en later op de Thalys hogesnelheidstreinen, vooral met bestemming Berlijn of Parijs.

Paul was sinds enkele jaren hartpatiënt, en in zijn laatste weken moest hij het rustiger aan doen in afwachting van een nieuwe hartklep. Toen hij niet kwam opdagen in het dispatch center van Thalys in Brussel-Zuid, heeft men hem gevonden in zijn woning in Brugge, maar zijn hart heeft het tenslotte begeven, geen hulp kon nog baten. Paul is gestorven op 15 juli, en werd in alle intimiteit begraven op de stedelijke begraafplaats De Warande in Torhout, naast het graf van zijn vader en moeder.

Moge hij rusten in vrede.

Werner LESAGE