Pater Jozef VandenhoutVandenhout Jozef

 

Geboren in Turnhout op 21 november 1931

Religieuze geloften op 8 september 1953

Priester gewijd op 3 augustus 1958

Missionaris in Congo (Kasaï), Duitsland en in België

Overleden in Torhout op 11 mei 2020

 

 

Pater Jef, zoals we hem noemden, werd geboren in Turnhout op 21 november 1931. Hij groeide op in het gezin als de oudste van drie broers en drie zussen. Na zijn humaniorastudies deed hij zijn intrede in het noviciaat van Scheut, en legde hij zijn eerste geloften af op 8 september 1953. Hij studeerde filosofie in Néchin en in Scheut, en theo¬logie in Kessel-lo en in Leuven. Tijdens de studies was hij al gekend als een goed tekenaar. Soms noemde men hem Nico in plaats van Jef, omdat er toen een confrater en naamgenoot was die zich in de tekenkunst had onderscheiden.

Op 3 augustus 1958 werd Jef priester gewijd. Het jaar daarop vertrok hij naar Congo, naar het bisdom Luluaburg, in de Kasaï regio. Hij heeft er in totaal 15 jaar geleefd en gewerkt als reispater in vier missieposten, als leraar aan het kleinseminarie van Kabwe en als pastoor in Tshibala. Jef was een graag geziene figuur, bij de mensen en ook als confrater.

In 1975 liet pater Gerard Bulcke, die toen provinciaal was, aan zijn mannen weten dat de inlandse clerus van Kananga zich niet goed voelde omwille van het groot aantal Europese priesters, en dat degenen die het over hun hart konden krijgen een ander missiegebied mochten aanvragen. Jef zou in de loop van datzelfde jaar op verlof gaan, en hij stelde zich kandidaat om naar Latijns-Amerika te vertrekken.

Tijdens zijn verlof ging Jef een oud-confrater vervangen die als legeraalmoezenier werkzaam was in de kazerne van Westhoven bij Keulen. Hij bleef er drie jaar “hangen” zoals Jef zelf zei, en hij bereidde zich al voor op een verder apostolaat in het leger, toen hij in 1978 naar Scheut werd geroepen om er econoom van het huis te worden. Deze functie heeft hij gedurende drie jaar plichtsbewust vervuld. Tijdens zijn mandaat heeft hij het Chinees Museum ontworpen en de fotogalerij uitgebouwd.

In 1981 werd hij aalmoezenier, en vanaf 1986 hoofdaalmoezenier bij de rijkswacht, gestationeerd in Brussel. Hij bleef die opdracht heel graag doen tot hij op pensioen werd gesteld, eind 1996. Tijdens de laatste vier jaar van zijn loopbaan was hij ook administrator van de parochie van Hakendover, bij Tienen. Onder zijn impuls werden een oude devotie en traditie die in onbruik waren geraakt, de paardenwijding en -processie, terug nieuw leven ingeblazen. In 1997 – hij was toen 65 jaar geworden – ging Jef op pensioen en vestigde hij zich in Diksmuide, waar de parochiale werkers van het decanaat Diksmuide-Veurne altijd een beroep op hem mochten doen.

Kort samengevat: 15 jaar in Congo, 15 jaar bij de rijkswacht en 20 jaar nog genieten van zijn pensioen. In augustus 2017 verhuisde hij dan naar de gemeenschap van Torhout voor verzorging, en werd er pater Jef, Jef, of Jefke genoemd. Hij werd er met de beste zorg omringd, maar het werd voor hem een leven in een rolstoel. De laatste maanden kon hij nog moeilijk eten of drinken. Hij overleed heel zachtjes in de vroege morgen van maandag 11 mei 2020.

Op vraag van zijn broer en zus, die nog in Turnhout wonen, werd de uitvaart met eucharistieviering gehouden op vrijdag 15 mei in de gemeenschap van Schilde, voorgegaan door rector Luc Colla. De urne werd bijgezet op onze begraafplaats van Schilde. De confraters van Torhout hielden in de vooravond een wake bij hen thuis, en namen op die manier afscheid van een eerlijk en minzaam man.

Werner LESAGE