Pater Louis (Guilielmus) Rymen

 

Geboren in Lier op 28 mei 1934Rymen Louis Guilielmus

Religieuze geloften op 8 september 1954

Priester gewijd op 7 augustus 1960

Missionaris in Congo (Kinshasa), Brazilië en in België

Na zijn studies journalistiek in Rijsel werkte hij

zes jaar voor het missietijdschrift Wereldwijd
en drie jaar voor de BRT-uitzendingen.

Daarna kwam hij naar Schilde en in 2019 naar Zuun,
waar hij overleed op 11 mei 2020

 

Louis groeide op in een mooi gezin in Grobbendonk. Een jongere broer werd Karmeliet en een zus ging naar de Zusters van Vorselaar, nu missionaris in Venezuela. Hij wilde missionaris worden en ging binnen in Scheut.

Na zes jaar pastoraal in Kinshasa werd hij gevraagd om journalistiek te studeren in Rijsel. Hij had de nodige talenten daarvoor en had al veel korte verhalen of kronieken geschreven, en dat is typerend gebleven voor heel zijn leven.
Als journalist begon hij voor het missietijdschrift Wereldwijd. Hij deed dat met een visie: wereldwijd leven en denken, de missie opentrekken naar het concrete leven van de mensen, vooral dan van de armen. Dat viel niet altijd in de smaak van vele klassieke lezers van het missietijdschrift en er kwam veel kritiek van alle kanten. Louis heeft heel die evolutie meegemaakt (en deels “veroorzaakt”). Maar hij deed het met overtuiging en evangelische bewogenheid. Gedurende drie jaar verzorgde hij de godsdienstige uitzendingen voor de BRT, en ook daar getuigde hij naast vakmanschap van dezelfde vernieuwde visie.

Het bleef niet bij mooie woorden en ideeën. Gedurende 33 jaar zal hij dat waarmaken in Brazilië, in de bisdommen Itaguai en Maraba, tussen zijn mensen, tussen de meest verlatenen. In 1979 arriveerde hij daar. Niet alleen prediken maar mensen bewustmaken, doen leven en ademen.
Gedurende een bepaalde periode deed Louis een zeer interessant werk, van hetgeen wij kunnen heten de klassieke missies in de dorpen. Hij deed dat graag, zo tussen de gewone eenvoudige mensen. Dat is zeker een van de pastorale activiteiten waarin Louis zich zeer goed en nuttig voelde. Het was een zeer enthousiaste periode in zijn missionarisleven. Hij ontpopte zich als een enthousiaste predikant die de mensen kon boeien.

In de pastoraal zocht hij altijd naar aanpassing, vernieuwing en verbetering doch steeds samen met zijn mensen. Bekommerd om de vorming van de leken en hun verantwoordelijkheid in de Kerk en de Gemeenschap, hield hij veel vormingscursussen. Daar had hij ook veel aanleg voor. Hij deed dat op een eenvoudige volkse manier vanuit de gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Ja, Louis was een gewaardeerd predikant en causeur.

Als journalist had hij de kunst om boeiend te schrijven. Dat zien wij in een reeks histories uit de dierenwereld, verhalen over zijn geboortedorp Grobbendonk en over de oorlogsjaren in de Kempen. Hij was ook een goed fotograaf en hield van foto’s om zijn werken te illustreren.

In 1991 werd Louis provinciaal overste van de confraters in Brazilië en ging hij in het provinciaal huis in Nova Iguaçu wonen. Misschien was dit de moeilijkste periode voor Louis, maar toch deed hij dat werk met veel ijver en toeleg. Hij was zeer gelukkig als hij met confraters kon vergaderen, maar ook gezellig samen zijn met een pint of een borrel. Hij had ook een belangrijke rol in de begeleiding van postulanten met wie hij samenleefde in de parochie.
Louis had ook moeilijke momenten in zijn leven, maar hij stond er nooit alleen voor. Samen met confraters en veel van zijn vrienden zocht hij naar een oplossing. In 2012 kwam hij op rust in Schilde en daar probeerde hij zich nog nuttig te maken op veel domeinen. De rust en innerlijke vrede die hij vooral de laatste jaren zo intens zocht, heeft hij nu gevonden bij de Heer. Louis, dank voor je mooi getuigenis van Gods liefde voor de mensen.

Cyriel STUELENS