Pater Piet CoppensCoppens Piet

 

Geboren in Dinteloord (Nederland) op 5 mei 1927

Religieuze geloften op 8 september 1948

Priester gewijd op 2 augustus 1953

Missionaris in Nederland

Overleden in Teteringen (Nederland) op 26 oktober 2020

 

“God is rechtvaardig. Hij kan niet vergeten wat jij, uit liefde voor zijn Naam, voor zijn mensen hebt gedaan.” (Hebr. 6,10)

Op de gezegende leeftijd van 93 jaar is onze gewaardeerde confrater Piet Coppens van ons heengegaan.

Piet werd geboren in het West-Brabantse Dinteloord, waar hij voor het eerst liefde voor de natuur opdeed. Door een ongelukkig voorval verloor Piet het zicht uit zijn rechteroog. Dat oog bleef hem parten spelen tot op het einde van zijn leven. Op 8 september 1947 trad hij binnen in het noviciaat van CICM. Een jaar later werd hij door geloften lid van deze Congregatie. Hij werd priester gewijd op 2 augustus 1953.

Piet kwam in óns leven toen hij in 1954 naar Sparrendaal kwam als biologieleraar. Slechts voor enkele jaartjes. Want van 1957 tot 1962 studeerde hij aan de universiteit van Utrecht om er het diploma M.O. Biologie te behalen. Onderwijl doceerde hij Biologie aan de filosofiestudenten in het Mgr. Hamerhuis te Nijmegen. Na het behalen van zijn diploma M.O. Biologie werd hij fulltime leraar op Sparrendaal (1962-1970) Toen het Missiecollege in 1970 zijn deuren sloot, werd hij leraar Biologie op het Maurick College in Vught, en dit tot 1986.

Hij werd toen rector op Sparrendaal voor de paters en de broeders (1986-1992) en eerste directeur van het Kloosterbejaardenoord (K.B.O.) Sparrendaal (1992), tot 1997. En toen kreeg hij volop tijd om zijn krachten te geven aan zijn geliefde tuin. Dagelijks, tot op hoge leeftijd, kon je hem vinden in de tuin of in zijn serre.

Ook al had hij een bijzonder druk leven als wetenschapper en leraar, toch bleef hij altijd op de eerste plaats Missionaris van Scheut. Jarenlang verleende hij zondagsassistentie op verschillende parochies in de buurt. En wat te zeggen van zijn missieroeping, waarvoor hij toch in 1947 naar de missiecongregatie van Scheut was gekomen. Daarover heeft hij zelf iets gezegd tijdens de viering van zijn 60-jarig priesterjubileum in 2013: “Ik wilde missionaris worden. Naar China vertrekken zoals pater Marinus van Heyst, een broer van mijn tante. Het is in mijn leven heel wat anders geworden. Maar och, dat was blijkbaar mijn weg. Het is goed zo.”

Piet had, naar het einde toe, aanvankelijk wel wat moeite met het oud worden, maar is uiteindelijk als een tevreden man gestorven op 26 oktober 2020, op zijn eigen kamer in Park Zuiderhout te Teteringen.

Moge hij nu gelukkig zijn in zijn nieuw leven bij de Heer.

Herman KRONENBERG