Pater Gilbert Van GansbergheVan Gansberghe Gilbert

 

Geboren in Zottegem op 7 december 1925

Religieuze geloften op 8 september 1944

Priester gewijd op 8 december 1949

Missionaris in Japan en in België

Overleden in Torhout op 6 november 2020

 

 

Het laatste wat wij van pater Gilbert gehoord hebben was zijn rustig ademen. Hij mocht niet meer drinken en hij kon niet meer eten. Af en toe werden zijn lippen vochtig gemaakt. Wat hem nog restte was zijn adem. Een rustige adem van iemand die nu alles had volbracht. En dan gaf hij de geest. Hij legde zijn levensadem terug in de handen van de Vader die hem bij de geboorte de levensadem had ingeblazen. Sterven is iets als de laatste adem laten overgaan in de levensadem van God, in wie wij onze oorsprong hebben.

Pater Gilbert volgde de gewone weg van de CICM-opleiding van zijn tijd. In 1943 trad hij binnen in het noviciaat te Zuun. Daarna volgden twee jaar filosofie en vier jaar theologie in Scheut en in Leuven. Tijdens zijn vierde jaar theologie werd hij priester gewijd, niet in augustus van dat jaar samen met de mannen van zijn klas, maar achteraf, omdat hij pas ná zijn verjaardag in december de canonische leeftijd van 24 jaar had bereikt.

Vooraleer hij naar zijn missie in Japan kon vertrekken, werd hij naar de KU Leuven gezonden waar hij, van 1950 tot 1952, een kandidatuur in politieke en sociale wetenschappen behaalde. Eind augustus 1952 reisde hij dan af, om na één jaar taalstudie in Nibuno, in 1953 aan zijn missionair-pastorale taak te beginnen. Pater Gilbert was een man van de rechtstreekse parochie pastoraal. Die lijn heeft hij heel zijn leven doorgetrokken en enkel onderbroken om: van 1961 tot 1963 aan de Universiteit van Osaka een master te halen in economie en van 1989 tot 1995 dienst te doen als overste van de toen nog afzonderlijke Provincie van Japan.

Ook in zijn apostolaat volgde hij de gewone weg: eerst als onderpastoor in Ikuno en Toyooka, maar daarna werd hij aangesteld als pastoor in Nibuno, met als tweede taak lessen Japans, te geven aan de nieuw-aangekomen confraters. Hij was zo begaafd dat hij altijd een stap vóór was. Hij wist goed wat hij wilde.

Vanaf 1964 begon voor pater Gilbert een periode van 25 jaar als pastoor in de “grote” parochies die door Scheut werden bediend: Okayama, Matsubara in Tokyo en Himeji. Met ijver ging hij op zoek naar verdwaalde doopleerlingen, van huis tot huis op zijn motorfiets. Hij was niet alleen pastoor maar ook een geboren zaakvoerder. Hij was niet bang om ingrijpende beslissingen te nemen. Hij beheerde het geld met vaste hand. Zo was hij in Himeji medeoprichter van de plaatselijke afdeling van LifeLine, een permanente telefoondienst, en gaf hij dit project een lokaal in de kerk zelf ter beschikking.

In 1989 werd hij aangesteld als Provinciaal Overste. Hij was liever in de parochie gebleven, maar toch bleef hij steeds goedgezind, ook in moeilijke conflictsituaties. Confraters getuigen dat zij Gilbert nooit kwaad hebben horen spreken. Na zijn term als Provinciaal Overste, in 1996, werd hij door de bisschop van Hiroshima geroepen om in zijn kathedraal medepastoor te worden. Die taak heeft hij nog twaalf jaar lang, gedreven en met vrucht, vervuld. Hij hield nauwgezet bij wie hij bezocht en wie een kandidaat was voor het doopsel.

In 2007 nam een jonge Indonesische confrater zijn functie over. Pater Gilbert liet de teugels los – hij was toen 82 jaar – en keerde terug naar Nibuno, deze keer om op rust te gaan. Zo was de cirkel rond. In 2008 bleef hij voorgoed in België. Hij was negen jaar lang lid van de gemeenschap van Kortrijk, tot hij in 2017 verhuisde naar Torhout. Hij, die altijd “mee” was geweest met de actualiteit, leed nu fel onder een hardhorigheid die plots was opgekomen. Hij kon gelukkig tot in de laatste dagen zijn computer bedienen en zo contact houden met de wijde wereld.

Toen hij half oktober te horen kreeg dat bij hem slokdarmkanker was vastgesteld, was pater Gilbert helemaal op. Hij is zonder veel pijn, thuis te Torhout, rustig heengegaan. Hij heeft alles volbracht, maar zijn werk is niet af. Moge de geest die hem bezielde en van hem een geestdriftig missionaris maakte verder leven in elk van ons.

Werner LESAGE