Pater Nestor PyckePycke Nestor

 

Geboren in Sint-Kornelis-Horebeke op 22 oktober 1930

Religieuze geloften op 8 september 1950

Priester gewijd op 7 augustus 1955

Missionaris in Congo (Kinshasa), in Rome en in België

Overleden in Sint-Pieters-Leeuw (Zuun) op 18 november 2020

 

Nestor werd in 1930 geboren in de Vlaamse Ardennen, meer bepaald in Sint-Kornelis-Horebeke, een dorpje van ongeveer 700 inwoners. Hij was de zevende telg van de familie Pycke die, in minder dan 100 jaar, zou priester gewijd worden.

Hij ging naar de lagere school in zijn geboortedorp. Daarna deed hij het voorbereidend jaar en de Grieks-Latijnse humaniora in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oudenaarde.

In 1949 trad hij, samen met twee van zijn klasgenoten, binnen in de Congregatie van Scheut. Ze waren “slechts” met 24 novicen; voor die tijd was dat een klein aantal.

Hij werd priester gewijd in 1955. Zijn eremis was voor zijn klein dorpje een groot en onvergetelijk feest. In zijn toespraak herinnerde Nestor eraan dat de vorige priester die hier zijn eremis deed ook Pycke heette en ook Scheutist was, namelijk Gentil Pycke (geboren in 1874 en overleden in Mongolië in 1917).

Nestor studeerde vervolgens theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij zijn doctoraat behaalde in 1960.

In de volgende 4 jaar was hij missionaris in Congo, bisdom Inongo.

Hij keerde in 1964 terug naar Vlaanderen om professor te worden aan het seminarie. Hij was ook rector van de paters in Leuven. Korte tijd later werd hij lector en docent theologie aan de universiteit. In zijn studie en lessen van theologie zocht hij naar de kern, de persoon van Christus. Daarvan wilde hij getuigen, vooral in zijn lessen van christologie. Het was na het tweede Vaticaans Concilie. Heel eenvoudig, als een broer bracht hij ons Christus.

In het kapittel van 1974 werd hij benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur in Rome en hij deed die taak tot in 1981. Enkele jaren was hij rector van het Collegio in Rome en later ook nog van het generalaat. Achttien jaar heeft hij in Rome gewerkt.

Hij deed nog een studieverblijf van een jaar aan de Universiteit van Berkeley (USA) als voorbereiding op een opdracht in het seminarie van Kameroen. Zijn verblijf in Kameroen moest hij, na enkele maanden, stopzetten wegens gezondheidsproblemen.

Hij keerde terug naar Leuven voor allerlei taken. Van 1996 tot 2004 was hij Algemeen Archivaris in Rome. Hij schreef een 3-tal boeken over de geschiedenis van de Scheutisten. Hij bracht het archief van de Congregatie over naar het KADOC in Leuven (Katholiek Documentatie- en OnderzoeksCentrum voor religie, cultuur en samenleving).

Pater Nestor heeft altijd geleefd en gewerkt in het hart van onze missiecongregatie. In zijn vele taken lagen studie, vorming en bezieling centraal. Het charisma van de stichter, Theofiel Verbist, boeide hem. Een van zijn meesterwerken, naast die over de geschiedenis van de Congregatie, was het boek “Het avontuur van Theofiel Verbist” (2009), waarin hij het charisma van de stichter plaatst in de huidige multiculturele wereld.

Nestor was een verstandige, wijze man. Hij werd gewaardeerd door zijn confraters. Zijn liefde voor de stichter en zijn bezieling en eenvoud in de omgang hebben velen gebracht tot een grotere liefde en inzet in de missiecongregatie. Hij was geliefd in zijn familie; hij heeft menig huwelijk in de familie ingezegend, kinderen gedoopt en zieken gezalfd. Hij was voor iedereen een steun in moeilijke dagen.

Dat hij ruste in vrede.

Carlos MONTÉ – Cyriel STULENS