IMG 0286 helderMissionarissen van Scheut en Ecologie.

 

Wat is ons engagement?

 

 

 Scheut tekende op 3 april 2017 een engagementsverklaring waarbij we onze financiële reserves niet investeren in fossiele energie.

 

We gingen op die manier in op de vraag van Ecokerk en Oikocredit om de oproep van Laudati Si’ ook door te trekken in ons investeringsbeleid.
We maken zodoende deel uit van de talrijke organisaties die zich engageren in een wereldwijd divestment/investment engagement. Met de volgende verklaring:

 

“With many years of experience of success and failure in Asia, Africa, America and Europe, the Missionaries of Scheut (cicm) have sharpened this conviction: the well-being of people today and tomorrow is partly determined by our conscious vision on poverty alleviation and development, capital management and responsible investment, environment and ecology. It gives concrete content to our religious life and spirituality. It determines the credibility of our talking and acting.”

 

◊ Paul Verbeke, missionaris van Scheut, en oud-econoom van de BNL-Provincie, nam deel aan het mini-symposium georganiseerd door Ecokerk-Oikocredit in Brussel op 13 mei 2017. Hij gaf er een getuigenis over zijn ervaringen i.v.m. ethische beleggingen.

◊ De jaarlijkse ‘Ontmoetingsdagen’ van de missionarissen van de BNL-Provincie in Drongen van 4 tot 6 september 2017 had als thema: “Het klimaat verandert. Wat kunnen wij eraan doen?”. Daaraan namen 60 medebroeders deel.

◊ Concrete voorstellen werden voorgesteld en besproken. Ze betreffen zowel een persoonlijk als een communautair engagement. Het zijn de ‘gewone dingen van elke dag’ met betrekking tot verwarming, verlichting, water, voedsel, afval, recyclage, transport, soberheid, enz.

◊ In de gemeenschapshuizen, ‘Missiehuizen van Scheut’ van Torhout, Kortrijk, Zuun, Kessel Lo, Schilde, Embourg en Anderlecht worden enkel onderhoudsproducten van Ecolab aangekocht en gebruikt.

◊ Er is werk gemaakt van dak-isloatie van de gemeenschapshuizen in Embourg, Schilde en Anderlecht.

◊ In het renovatieplan van het Missiehuis van Scheut in Anderlecht wordt rekening gehouden met de ecologische vereisten van isolering. Alle buitenramen worden vervangen. Zonnepanelen zorgen voor een deel van het energieverbruik. Nu  reeds wordt een aantal lampen vervangen door LED-licht.

◊ Oude vervuilende (meestal diesel-) wagens van het wagenpark worden stelselmatig uit de circulatie gehaald. We volgen met aandacht de evolutie van de niet-fossiele-brandstof (of electrische) wagens.

◊ Een werkgroep rond JPIC (Justice and Peace and Integrity of Creation) buigt zich sinds jaren over themata als rechtvaardigheid en ecologie. Hun taak is drievoudig: informatie, animatie en engagement. De werkgroep komt elke maand samen.

◊ Publicaties rond dit ecologisch thema worden als persoonlijke lectuur gepromoot, zoals ‘Laudato Si’, ‘Schepping is Bevrijding’ van Egbert Rooze, en ‘Het klimaat verandert ook mij’ van Pax Christi en Ecokerk, enz.

https://www.netrv.be/ecokerk/over-ecokerk

 

Jan Reynebeau
Oktober 2017