Verklaring van de beelden

1. De  heilige berg Fuji is een symbool van de scheppende kracht van God, die alles bestuurt.Kasteel van Himeji 2018

2. Het beroemde kasteel van de stad Himeji, volledig uit hout opgebouwd. Midden doorheen het gebouw rijst een enorme boomstam tot in de top en alle etages schijnen aan deze stam te hangen. Daarom wil ik dit kasteel zien als een symbool van Christus, die zich de “hoeksteen” noemde en alle mensen wil dragen.

3. De heilige Familie: Toen ik Jozef schilderde, dacht ik aan Musashi Miyamoto, ’n zwaardvechter (1584-645). Zoals een Samoerai toonde ook hij moed, gehoorzaamheid, trouw en beminnelijkheid en die eigenschappen kende ook St. Jozef.

Maria met het kind Jezus heb ik overgenomen van een mooie Japanse prent.

4. De engel Gabriel: Enorm groot om de grootheid van God uit te beelden.

5. Herdertje met hond 2018Twee kleine herdertjes, ’n meisje en een jongen. In hen zie ik de eenvoud van hart, die hopelijk alle mensen gelukkig en hoopvol zal maken.

6. De 3 koningen: ik koos 3 wijze mensen van tijdens de beginperiode van het christendom in Japan. Zij waren van adellijke afkomst.

De heilige Franciscus Xaverius (1506-1552), zoon van een kasteelheer in Navarra. Gedurende zijn korte missionering in Japan (nog geen 2 jaar) werden zeer velen katholiek. Omwille van zijn ongelooflijke werkkracht stierf hij zeer jong in alle eenzaamheid op weg naar China. Hij was de koning, die de wierook offerde.Franciscus Xaverius 2018

De knielende Ukon Takayama (1552-1615): Kasteelheer van Osaka. Omdat hij katholiek was werd hij verbannen naar de Filippijnen en stierf 40 dagen later in Manila. De koning, die de mirre aanbood.

Paulus Shikibu Nishibori (1598-1629): Omwille van zijn geloof verloor hij al zijn titels en werd onthoofd. Zijn boy droeg het koffertje met de goudstukken, die hij bij zijn dood aan de melaatsen van Japan schonk. De koning met het goud.

7. Maria Satoko Kitahara (1929-1958): Zij werd zeer jong katholiek. Na de tweede wereldoorlog was zij een voorbeeld van naastenliefde. Zij offerde haar leven voor de kinderen in de krottenwijk langs de Sumida rivier in Tokyo. Temidden van haar kinderen stierf ze, zeer jong nog, aan T.B.C. Er is ’n oude film over haar leven.Satoko Kitahara 2018

8. Paulus Takashi Nagai (1908-1951): Putte uit ellende en verdriet vrede en vreugde. Hij was dokter in Nagasaki. Zijn vrouw, die hem bekeerde, kwam om toen de atoombom ontplofte. Hijzelf kreeg kanker omwille van regelmatige blootstelling aan röntgenstralen. Aan het bed gekluisterd schreef hij over het onrecht van oorlog en de noodzaak van eenheid onder de mensen. Een oude film beschrijft zijn leven.Dienaartje van Shikibu 2018Takayama Ukon 2018

9. Voor het jaar 2015, ’n jaar gedurende hetwelk onnoemelijk veel vluchtelingen in Europa onderdak zoeken, dacht ik dat het goed zou zijn om ook voor Jozef, Maria en Jezus een schamele woning klaar te maken, terwijl we bidden, dat alle vreemdelingen waardig opgevangen mogen worden.

 

 

 

Willy Heijmans