Eén van hart en één van geest 

MISSIONARISSEN VAN SCHEUT 

Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria

Met Jezus en het Evangelie centraal,
in broederlijke verbondenheid,
een leven lang,
werken aan een wereld
van liefde en rechtvaardigheid
voor alle mensen.

Events in de kijker

Priesterwijding Jean Poulard Espady
Diakenwijding Jerry Junior Senapai-Tang-Yine 

zondag 23 juli 2023 om 15 uur in de Sint Lambertuskerk te Muizen
met handoplegging en gebed door bisschop Koen Vanhoutte

Adres: Muizen-Dorp 4  in 2812 MECHELEN
Kom met ons en onze confraters bidden en vieren

Onze geschiedenis

MISSIONARISSEN VAN SCHEUT

Op 25 augustus 1865 verlieten vier priesters Brussel om via Marseille naar China te reizen. De leider van het gezelschap was Theofiel Verbist, een man van diep geloof en bezield met een groot ideaal. Hij had het plan opgevat in China een weeshuis op te richten en zich aldus te wijden aan de zorg van verlaten kinderen. 

Een groot avontuur begon. Het duurt tot heden.