Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Ik geef voor het moment les in Afrika (Centraal Afrikaanse Republiek), meer specifiek in het Groot Seminarie Saint Marc in Bangui.
De lessen gaan over de wereld van Oosterse filosofie.

Het is mooi om te zien hoe sommigen gretig zijn naar al die kennis. Er zijn er natuurlijk ook die rustig slapen tijdens de les. En het is niet altijd hun fout want het kan zo heet zijn hier, de ramen staan open (meeste glas is stuk) en er is geen airconditioning. Ook ik moet moeite doen om bij de les te blijven. De geiten en bokken lopen vrij rond het leslokaal en geven hun ongevraagd commentaar bij de les. Laatst was er een kleine wervelstorm juist tijdens de les. Het woestijn zand vloog tot in het lokaal. Les geven in die storm was een unieke ervaring. En een nabije bar laat ook regelmatig goed horen dat het zelfs van 's morgens vroeg open is. Microfoon, PowerPoint, slides, niets van dat tijdens de les. Alleen mijn stem, een bord met krijt, en hun aandacht. Back to the basics.

Als je de klasfoto ziet is het precies een document uit de tijd van de kolonisatie. Maar dat is het niet! Ik ben uitgenodigd door hen om er les te geven, en ze appreciëren het ten zeerste. Daarom keken ze ook uit naar die fotoshoot, en hebben er velen hun betere kleren voor aangedaan. Het is fijn dat we in "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" leven waar het verschil tussen blank en zwart niet meer zo sterk gemaakt wordt, en iedereen een kans krijgt om zijn of haar roeping waar te maken.  

                                                                                                                                                                                      Peter Baekelmans CICM


Terugblik op Kerstmis 2022


In de pastorale zone van Anderlecht werd het initiatief genomen om met een stand deel te nemen aan de Kerstmarkt in het centrum van Anderlecht. De artikelen die we er verkochten kwamen van verschillende winkels en religieuze gemeenschappen. De opbrengst ging naar Welzijnszorg.
Het waren drie erg koude dagen, maar met veel warme harten. De parochianen genoten ervan om ook de pastores en vrijwilligers daar te zien. De opbrengst was niet denderend, maar het was wel een lovend initiatief. Met deze eerste ervaring staan we sterk naar volgend jaar toe, want nu weten we hoe we het moeten doen en wat onze 'klanten' verlangen.

Op 29 december was er de jaarlijkse Kerstreceptie in de parochie van Onze-Lieve- Vrouw van Vreugde waar we met een vijftigtal parochianen samen genoten van  gezamenlijk gebed en het zingen van kerstliederen. In de zangpauzes smulden wij van kerstgebak, koffie en wijn. Dat heeft de band tussen de parochianen versterkt.

Samen kijken we uit naar het komende jaar 2023 met enkele nieuwe pastorale initiatieven.

 Peter Baekelmans CICM, medeverantwoordelijke priester voor de Nederlandstalige pastorale Eenheid Anderlecht   

Peter in de marktkraam
Peter in de marktkraam
© PE Anderlecht; kerststal in Onze-Lieve-Vrouw Van Vreugde
© PE Anderlecht; kerststal in Onze-Lieve-Vrouw Van Vreugde

"Vrede op aarde voor alle mensen, Gods welbeminden" Lucas 2,14

Deze kerstboodschap komt uit de hemel. Zo leven wij nog niet op aarde...

Oorlog in de Oekraïne, klimaatdreigingen, Covid-epidemie, alles leidt ons tot pessimisme voor de toekomst en tot angst, zelfs tot ongerustheid voor vandaag.

Het was in deze stagnatie dat wij weken voor Kerstmis in ons Sint-Jozef rusthuis een verlangen naar vrede en broederschap voelden:

"De Heer komt, bereid de weg voor hem! Gods vrede zal zegevieren over onze verdeeldheid en tegenslagen..."

Om de Verlosser te verwelkomen, bereidden we het feest voor. Bewoners werden gemobiliseerd om de liedjes, die hun kindertijd charmeerden, opnieuw te leren. Wie kon, was druk bezig de refter en de gangen te versieren: kerstbomen met hun gouden ballen en kleurrijke afbeeldingen werden overal in het huis neergezet. De activiteitenbegeleiders hadden vrijwilligers verzameld om wafels en pannenkoeken te bakken, want er is geen feest in ons rusthuis zonder te smullen...

We wilden in de eerste plaats in ons hart de komst van de Verlosser meemaken. Velen van ons vierden de geboorte van Jezus tijdens de eucharistieviering van Kerstmis. Kinderen als herders brachten het kindje Jezus naar de kribbe terwijl wij naar het kerstverhaal luisterden. Samen met de engelen zongen we het Gloria...

Tijdens deze Heilige nacht baden wij voor allen die wenen en lijden, voor hen die niet meer durven hopen. Het is in de eerste plaats voor hen dat Jezus kwam. Wat een immense hoop geeft het ons als we geloven dat deze pasgeborene, gevierd met zoveel vurigheid Emmanuel is, God met ons....voor altijd!

Ons vreugdevol samenzijn werd voorgezet met een overvloedig en hartelijk feestmaal.

Kerstmis? Heel goed nieuws voor ons huis Sint-Jozef, een missie om te volbrengen... op heel de aarde...

Léon Debruyne CICM, aalmoezenier in Sint Jozef rusthuis (Zusterkens der Armen Brussel)

schilderij van Wijlen Michel Wostyn CICM
schilderij van Wijlen Michel Wostyn CICM

Het licht van Kerstmis
bij de Nederlandse Scheutisten in Teteringen

Wij, twaalf Nederlandse Scheutisten (" de twaalf apostelen") leven hier in Park Zuiderhout, het woon- en zorgcentrum van Teteringen, dat in de 80-er jaren werd opgezet door de missionarissen van het Goddelijk Woord en in de loop der jaren werd uitgebreid voor zorg voor religieuzen en leken.

Op zon- en feestdagen zijn alle bewoners welkom om samen te vieren in de grote kerk van Park Zuiderhout.

Zo ook met Kerstmis: op Kerstavond ging confrater Hans Derkx voor in de viering in een sfeervolle kerk met o.a. bijzondere Kerstbeelden die indertijd zijn aangekocht in het Duitse Oberammergau, vermaard om de bijzondere kerstbeelden.

Congolese Madonna van Wijlen Thom Huisman CICM
Congolese Madonna van Wijlen Thom Huisman CICM

Daarnaast waren er nog - verspreid in de zijgangen van de kerk - heel bijzondere kerstgroepjes van vele uithoeken van onze CICM- missiegebieden, verzameld in de loop der tijden door broeder Martien Vloet: een wonderbare mengeling van kerststallen volgens de cultuur en de kunstige bekwaamheid van lokale kunstenaars!

Op Kerstdag zelf was de grote kerk van Park Zuiderhout tjokvol: dit kwam mede door het optreden van het bijzondere Nachtegalen koor van Oosterhout: het was een "ouderwetse" Kerstviering met stampvolle kerk - extra stoelen moesten worden aangesleept - we genoten van de mooie zang en het bidden in een warme Kerstsfeer.

Henk Kaal CICM