Verschillende projecten 

gesteund door S.O.S.

Projecten in Midden- en Zuidamerika

Bolivië

Prossimo Safi

Rodriguez Ana Maria
11 057 001

Brazilië

Centro Terapeutico

Centrum voor hulp bij culturele en sociale ontwikkeling
G. Gheysens

02 055 002

V& OC Mesquito

Zeer eenvoudige infrastructuur opzetten opdat de bewoners een plaats zouden hebben om samen hun problemen te bespreken
A. De Cock 
02 055 004

EDM Parana

Jan Margot
02 055 005

Putsm Guandu

Voor een land zonder kwaad: Door het verzamelen van alle rondslingerend afval de leefomgeving saneren en het verzamelde afval nuttig aanwenden.
Demyttenaere
02 055 006

VCJP Jardim Paraiso

Vormingscentrum: voor het opzetten van vorming na de primaire cyclus voor allen die geen middelen hebben om de secundaire cyclus door te maken.
Bernard Masson 
02 055 007

Mut Huisbw Lafaiete

Een coöperatief voor huizenbouw in stand houden om de plaatselijke bevolking er toe te brengen hun huisvesting te verbeteren.
Fr. Mouton 
03 055 001

Sopa-Alimentation

Sopa = Soep: verstrekken van bijkomende voeding aan de meest behoeftigen door wekelijkse soepbedeling.
Julien Lesly 
05 055 001

V V J & V Marabá Br

Voorgezette vorming van de jeugd in Marabá (Pará).
Sr Meulenaere Chr icm
05 055 003

Familia de Cana

Rehabilitatie van drugsverslaafden
M. Ockerman (overleden in 2022)

09 055 006

Dominicaanse Republiek

Y F C Cabral D R

Inrichten van een vormingscentrum voor de jeugd in Cabral 
Raoul Recagauan
04 809 001

E S H Bayona RD

Bibliotheek van Bayona en kursussen computer, internet, informatica
Marcel Peeters
07 809 011

Ecuador

D M Riobamba

Sr Wouters
04 593 001

Guatemala

Aenam Gt

Studiebeurzen aan inheemse kinderen
De Schrijver G (CICM)
02 502 001

Epa Mixco

Volwassenenvorming: bewustmaking van eigenwaarde en daarvoor ook erkenning te vragen
Sr Renders M (ICM)
02 502 002

AMG Peten

Bijstand in gezondheidszorg Q'egshi indianen
Sr Geerts/ V. MECH (ICM)
02 502 009

Pjt de Becados

Meewerken aan de vorming van de jeugd ook op het gebied van mensenrechten daar waar de overheid te kort schiet
Vanderjeugt A (CICM)
02 502 010

Pr WORR Blanco

Vrouwen de gelegenheid geven deel te nemen aan het sociaal, cultureel, economisch en politiek leven samen met de mannelijke bevolking
Sr Claessen M
02 502 011

Housing & Educ

Opvoeding en huisvesting verzorgen voor vluchtelingenfamilies en landloze indianengemeenschappen
Huet A
02 502 012

VOIO-Afopadi

Opzetten van een vormingscentrum om te leren hoe de landbouw te organiseren om uitputting van de schaarse grond zoveel als mogelijk te vermijden
Scherpereel J Gt
05 502 001

Ajpopoli

Opleiding en studiebeurzen voor kansarmen
Adi Decime
08 502 001

Menachor

Ziekenzorg en vorming in volksgezondheid
Zr M-Paule Broekmans
12 502 001

Studiebeurzen M.O.

Studiebeurzen en plattelandsontwikkeling
Anna Maria De Vocht
12 502 002

Bouw ecologische stoven

Constructie van ecologische stoven
Anna Maria De Vocht
12 502 003

Centra Betania

Charitable Derisseau
14 502 001

Mexico

Nuovo Despertar

Doelgroep: kansarme landbevolking, die vanuit het binnenland naar de stad trok. Helpen te groeien tot nieuwe bewustwording; voorkomen en verhelpen van persoonlijke, familiale en sociale desintegratie

Frans Janssen
02 052 001

Haïti

AEF Acul Samedi

Lager, middelbaar onderwijs voor kinderen; alfabetisering voor de volwassenen, en bijpassen van de studiekosten voor onbemiddelden
Baoro Behorde
02 509 001

EPEI Terrier Rouge

Lager onderwijs verschaffen en kinderen helpen om middelbaar onderwijs te volgen
Anaclet Mukendi
02 509 003

AUFN P a P

Hulp verlenen aan mensen in grote nood, maar hen ook bijstaan in het verdedigen van hun meest fundamentele rechten en noden
Hanssens J W
02 509 006

LIC Pap

Alfabetisering en informatie in het creools om zo de waarden van eigen cultuur te leren ontdekken en ontwikkelen
Hoet Jan
02 509 007

FJPS Delmas; Mamosa

Jeugdvorming door sponsoring en sport in Delmas 
Hoet Jan
02 509 008

FCE P a P

Voortgezette vorming organiseren voor hen die de middelbare school beëindigd hebben om ze te oriënteren naar het hoger onderwijs
V D Candelaere
02 509 015

OVSCI Acul Samedi

Ondersteuning van socio-culturele initiatieven voor kind en gezin in Acul Samedi
De Beleyr J
02 509 018

AEP Hinche

Hulp aan het opvoedingsprogramma van Hinche door studietoelagen, tussenkomst in de werkingskosten en voeding van de studenten voor een korte tijd
Jethro Noël
02 509 019

Hed P a Pr

Schoolgeld en medische hulp aan arme studenten
Sr Susy ICM
02 509 021

H H D P a P Noodhulp

Noodhulp voor onvoorziene rampen
Atkin Tim
02 509 026

ES & C Mombin Cr

Opvoeding door beoefenen van sport en culturele activiteiten
Hostens
02 509 028

F H I Mombin Cr

Vorming van monitoren voor het onderwijs en andere vormingsactiviteiten in landbouw, veeteelt, sport, aanleren van gemeenschapszin
Hostens
02 509 029

Habitat Mombin Crochu

Hulp bij huizenbouw van armen, schoolgelden voor kinderen
Anaclet Mukendi
07 509 013 

Fep Cerca Carv Collad

Joseph Kesner
02 509 013

F F Hinche

Sr Waerenburgh
02 509 020

PCD Ti Rivière

Sr Ledenila Moremo
02 509 024

EM & P Mombin Cr

Hostens
02 509 030

DHEA PaP Ha-Fivez M.

Deveugele-VD Candelaere
05 509 002

Mouvement Kiro d'Haïti

Bakamba Sylvain
12 509 001

Projecten in Asië

China

Stpmv Yulla Shaanxi

Sanitaire voorzieningen voor Maotuan Village P R C voor het verbeteren van de hygiene in het dorp
Taveirne P
04 086 003

EHCC Kulang

Bouw van schooltje in Dongtai P R C in 2004 (in 2003 was de uitvoering niet mogelijk wegens tekort aan middelen)
Heyndrickx J
05 086 001

WWWPT Xinang Mg

Voorziening van drinkbaar water
De Ridder Fr
05 086 002

IER Gulang County

Beantwoorden aan enkele edukatieve aanvragen in de regio Gulang
Heyndrickx J
06 086 001

WWP Taupusiqi

Voorziening van waterputten in Tapusiqi, Inner Mongolië
De Ridder Fr
06 086 002

RRP Inner Mongolia

Leeszalen scheppen in Inner Mongolië, in Noord-West China en aanschaffen van lesmateriaal
Taveirne P
06 086 003

Filipijnen

Ehasp Cordillera

Financieel bijpassen van school- en vormingsuitgaven voor studenten en voor gezondheidzorg van behoeftigen
Van Ackere E
02 063 001

C S Leprosarium Taia

Gemeenschapsdienst voor melaatsen tijdens de verzorging van hun ziekte, en blijvende zorg aan zwaar verminkten door dezelfde ziekte
Foulon P
02 063 002

E & cp Prj Tabuk

Vernieuwen van schooluitrusting, bijpassen van vormingskosten en opzetten van ontmoetingsruimte voor preventie van conflictsituaties
Seys M
02 063 006

Sec School Diadi

De kosten voor onderwijs drukken voor behoeftige gezinnen door eerste graadsscholen op te richten in hun leefomgeving en ze in stand te houden
neef van Caers M
02 063 010

Hps Bayombong

Door tussenkomst bij de onderwijsinstellingen de vorming verzekeren van lagere en middelbare scholieren, en bij uitzondering van universiteitsstudenten
Bouckaert Gerry
02 063 012

MAPI

Program voor verspreiding van lastdieren om bijstand te verzekeren in de zwaarste landbouwtaken
Couvreur
02 063 015

HHIPN Mount Prov

Humanitaire hulp aan de plaatselijke bevolking
Verlinden
02 063 016

sunflower children

Zorg en psychologische hulp en begeleiding aan gehandicapte kinderen
Bodson/Da Costa
02 063 017

C.S.C

Minstbedeelden helpen en toegang verlenen tot vorming in het gebruik van moderne informatica
Zr Suzanne Coene
03 063 001

WVS SCS Iloilo

Studie- en vormingshulp voor melaatsen en oud-melaatsen om ze terug in te schakelen in hun leefgemeenschappen waar ze gediscrimineerd worden
Sr Ilucy Andrews
03 063 003

H D dis Univ Manila

Ontwikkeling van gehandicapten  (achtergestelden)in hun leefomgeging
Mootgat L., Daelman
04 063 001

POPSAD Bayombong

Thuiszorg voor zieken, gehandicapten en ouderen in Bayombong
Bouckaert Geert
07 063 004

Kariton

Kariton Project rond "straat families" o.a. junkshop-coop.
Dr Tilman Nicole
08 063 002

Senden home

 opvang, opvoeding en opleiding verschaffen aan straatkinderen 
Antonio Obtinario
09 063 007

AKKAPKA

Vorming voor rechtvaardigheid en vrede
Raymond Bodson
11 063 001

Noodhulp Filipijnen

Noodhulp Filipijnen na de ramp
Prov. Econoom
13 063 001

Gerard Helsen Foundation

Studiebeurs
Tom Berghmans

16 063 001

Indonesïe

R T M Riankemie

Weefatelier voor kansarmen en ex-lepra patienten op Flores NTT en het melaatsen centrum Noab op West-Timor NTT
Sr Gabriella, Schreurs
02 062 001

Bapi

Tussenkomst bij schoolgelden van 291 leerlingen L.O en S.O.
Ang Heang Tek, Henderyck
08 062 005

Bimesa

Medische projecten in samenwerking met Belgische artsen en specialisten
Kurniawan Herman
09 062 004

Fajar Baru

Opvang en scholing van weeskinderen in West-Java, de achterbuurten van Jakarta
Sr Gabriella, Schreurs
13 062 001

Mongolië

VCCSC Bayangol

Helpen van straatkinderen
Sales, Goossens
02 976 001

Soc Activity C Ulaan

Centrum voor begeleiden van volwassen
Padila Wens
02 976 004

Projecten in Afrika

Cameroun

SEP Yaounde Bertoua

Begeleiding van achtergestelde volwassenen en kinderen, in drie centra in Yaoundé en Bertoua.
Sr Balla Amélie Foyer St Augustin
02 237 002

PGFC Mafa

Voorzieningen (silo's) om de gemeenschap te beschermen tegen hongersnood
Reynebeau
02 237 004

EFJM Meme Maroua

Hulp geven aan jongeren die middelen ontbreken om hun vorming te beginnen en te voltooien : lagere, middelbare en soms hogere scholen
Byl Frans
02 237 005

Dip Lom & Djerem

Integraal ontwikkelingsprogramma voor Lom & Djerem
Mgr. Pirenne R
02 237 006

Congo

Village Bondeko

Dorpen van samenhorigheid onder fysisch achtergestelden oprichten en doen werken volgens de noodwendigheden van de bewoners
Abbé Nsimba
02 243 005

AESAH Kin

Hulp bij opvoeding, gezondheidszorg, landbouw en huisvesting aan achtergestelden in het stedelijk gebied van Kinshasa en Neder Congo
Sr Vermeiren Mit
02 243 007

Smshg Kin

Medisch sociale dienst in het Algemeen Hospitaal van Kinshasa voor alle onbemiddelden die zich niet kunnen laten verzorgen
Sr Verstraete A
02 243 009

AEPR Kin

Hulp aan publieke risico-scholen die dreigen stil te vallen wegens gebrek aan middelen in Kinshasa
Abbé Van Poucke T
02 243 012

SSPID Limete Kin

Primaire basiszorgen voor jeugdige Diabetici in Kinshasa RDC
Sr Declerck M
02 243 016

V.J.K. Kananga RDC

Jeugddorp in Kankala-Kananga: verzorging geven aan de jeugd die lijdt of geleden heeft onder alle conflicten die in de streek bestaan of hebben bestaan
Van Wees A
02 243 023

Ebfpj Tshilomba - vrienden

Basis- en beroepsonderwijs verzorgen voor de jeugd in Thsilomba Kas Ort RDC
Van Laer K
02 243 026

Pjeh Nyongolo Ko

Promotie van tuinbouw en kleinvee in Nyongolo-Tsilenge Kasayi
Kapenga
02 243 027

Mp w Muoyo Knga

Centrum 'Bron van Leven': Centrum voor opvang en re-integratie van daklozen
Vanvolsem Ivo
02 243 031

Cerdes Kananga

Werking van het onderzoekscentrum voor ontwikkeling en sociale hulpverlening Kananga Kas Occ RDC
Mevis, Dekebelayi
02 243 035

Arse Kindele Mt Ng

Opvang van verwaarloosde kinderen, hen opvoeden en proberen terug naar hun gezin te brengen
Mont Thabor Kin
02 243 037

Ppmd Kutu M Nd

Hulp aan pygmeeën voor medische zorg en onderwijs
P Capelle, Jer Galloway
02 243 039

CMS Leproserie Iyonda

Werking van het medisch sociaal centrum van de melaatsen in de streek van Iyonda, Mbandaka
Hens
02 243 045

EE Iyonda Wendji Eq

Verzorging en opvoeding van wezen en kinderen van ongeneeslijk zieke ouders: groep van een 15-tal kinderen
Pelckmans
02 243 047

Spa Kingabwa

Ouderlingenzorg in hun centrum van Kingabwa Kinshasa
Théotime Lolendo
02 243 049

CODEC Kin 11

Werking van het Centrum voor ontwikkeling en opvoeding in Congo Universiteit van Kinshasa
Mgr Plevoets
02 243 050

DITDD Dibaya Kgna

Integrale ontwikkeling voor de streek van Dibaya Dibelenge Kas. Occ. RDC
Vermeersch R
02 243 054

Aep-Buleka ko Rdc

Agrandissement de l'école primaire de Bulela-Quartier Macici Muene Ditu Kas Or. RDC
Aernouts A
04 243 002

AECF Menkao Kin

Aduction d'eau potable au centre de Formation du plateau des Batékés à Menkao Kinshasa
Tanghe T
04 243 005

CS Konde di Vinda

Beheren van het medisch centrum van Konde di Vinda, in het gebied van Tshela Mayumbe
Ndembe Nsasi D
05 243 001

E M C Bumba Eq Rdc

Geleide opbouw en inrichting van Publieke Markt in Bumba Eq. RDC en scholen
Rommel C
05 243 004

SASPE Makala Kin

Hulpverlening aan kwetsbare groepen, zoals verlaten kinderen
A-M Nsambo M
05 243 006

A.E.N.-F.C.

Alfabetisering, steun aan lokale projecten als inkomstenbron voor kwetsbare bevolkingsgroepen
A-M Nsambo M
05 243 007

EADE-Menuiserie Mb

Equipe d'appui au developpement endogène: Menuiserie Mbandaka R Equat RDC
Sr Foulon Mbandaka
05 243 008

MNP Bandal Kin

Werking van weeshuis op gezinsmaat
Coenraets H, R Kumari
05 243 009

ORS Tshilumba Kas

Ex straatkinderen werk verschaffen en hen daarbij begeleiden
Fr Mpamba & Venken
07 243 002

RCJF Kin Masina

Steun en beroepsopleiding voor kansarme meisjes
D'Hoore-Delrue
07 243 007

Solidariteit

Jeugd vorming en klassenbouw
Mvibudulu Martin
07 243 014

Santé rurale BM

Medische verzorging in de streek van Bosu-Modanda
Ekonzo Michel
08 243 004

Bondeko-Budjala

Rijstpelmachine, concasseur en tractor voor Bondeko
De Sutter Fred
08 243 006

Mamu Angelique

Opvang van verlaten kinderen en weeskinderen
Van Laer K
09 243 008

FSEC Gemena

ESEC Gemena Inrichting van school
Stulens Joe
10 243 001

OSL Lisala

Sociaal werk in Lisala
De Groote Ferre
10 243 002

Weeshuis NDL

Hulp voor wezen en straatkinderen in Kinshasa
Das Jos
11 243 001

Tekemena

Hulp aan wezen en straatkinderen in Kasayi
Ilunga Felicien
11 243 002

Kilengi

Hulp aan onderwijs en ontwikkeling in de streek van Bas-Congo
Jean Peeters
11 243 004

Eemalolo

Omkadering van gemarginaliseerde kinderen in de streek van Basankusu
Ysebaert, Balangwa
12 243 001

Mpemba Centre

Opvang van verlaten kinderen en bejaarden in Luiza Kasayi
Dumon Jan
15 243 001

Promotion Sociale
Leren van de moedertaal (Lingala)
Mgr. Nkinga Louis
17 243 001

Dimbelenge

Hulp aan de boeren van Dimbelenge
Liétaert Edouard
17 243 002

Oeuvres Gabriella

Begeleiding en hulp aan zwangere vrouwen, die nog aan het studeren zijn
Mgr. Plevoets
17 243 003

Waterprojecten Congo

Dorpen in Bas-Congo met water voorzien
Ludovicus Bols
18 243 001

Project Twelia

Opvoeding van kinderen en gezondheidszorg
Nicolas Lokula
18 243 003

Senegal

Pjr Wolof Diiso

Ontwikkelingsproject voor alle achtergestelde meisjes en vrouwen door alfabetisering in de Wolof-taal
Devriendt H
02 221 001

Do Bagaya

Dorpsontwikkeling in Bagaya Senegal, mensen hier leren solidair te zijn met mensen van ginds
Ass. Jeunes Bagaya
05 221 001


Zambia

The Sunflowers

Opvang en opvoeding van wezen (gevolg van aids) en straatkinderen in Zambia
Ruquoi P
09 260 001