Scheutnieuws

Scheutnieuws is een blad bestemd voor Scheutisten, hun familieleden, vrienden, weldoeners en al de mensen die zich in "Scheut" en het missiewerk interesseren. Het verschijnt driemaandelijks en wil naast informatie over het reilen en zeilen in Scheut, onderlinge verbinding scheppen. Het laat Scheutisten aan het woord, beschrijft hun leven en werk, wat hen bezielt en ter harte gaat. Het laat zien hoe ze heden hun missionair engagement invullen, hier in België/Nederland en elders in de wereld.

Papieren versie of PDF-document

U kunt u inschrijven om het tijdschrift in uw postbus te ontvangen of per mail als u dat liever hebt. Er wordt geen abonnementsgeld gevraagd. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage storten indien u daar zelf iets voor voelt. Ook kunt u op ieder ogenblik het toesturen ervan laten stopzetten of uw nieuwe adresgegevens doorgeven.

Hiervoor stuurt u een mail naar:

receptie@scheut.be