Het is natuurlijk onmogelijk alles te vermelden wat ooit door missionarissen van Scheut gerealiseerd werd. Evenmin is het onmogelijk een volledig overzicht te geven van wat tegenwoordig nog in verschillende landen door hen in samenwerking met anderen gedaan wordt. Wel willen we op deze pagina enkele getuigenissen publiceren, die u laten aanvoelen hoe Scheutisten zich inzetten om samen met anderen het Rijk Gods een concrete gestalte te geven en bijdragen aan een menswaardige samenleving waar iedereen welkom is.
Verder leest u over S.O.S.  Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking en vindt u een lijst van projecten, die wij dankzij uw financiële bijdrage kunnen steunen.